top of page

Komt u in aanmerking voor bewindvoering?

Volgens de wet is bewindvoering bedoeld voor mensen die meerderjarig zijn en die vanwege hun lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat zijn om hun eigen financiën te regelen. Voor sommige mensen is bewindvoering tijdelijk, maar vaak ook voor onbepaalde tijd.

Om onder bewindstelling te staan dient er een verzoek bij de kantonrechter te worden ingediend, deze bepaalt namelijk wie voor bewindvoering in aanmerking komt. BIGG Bewindvoering kan het verzoek aan de kantonrechter opstellen. Er dienen stukken aan de kantonrechter te worden overlegd waaruit de kantonrechter kan concluderen dat u inderdaad niet in staat mag worden geacht uw financiële belangen te behartigen. Denk hier bijvoorbeeld aan een medische verklaring van een behandelend arts of psychiater, in sommige gevallen kan een sociaal verslag (van bijvoorbeeld een maatschappelijk werker) reeds voldoende aanleiding voor de kantonrechter geven om een onderbewindstelling uit te spreken. U ondertekent de aanvraag zelf. Kunt u dit, om welke reden dan ook, niet, dan mag een naast familielid, voogd, curator of mentor de aanvraag ook ondertekenen. Het is bovendien verplicht dat de naaste familieleden op de hoogte worden gebracht van de procedure.

Contact

Heeft u vragen of wenst u verdere informatie, dan kunt u contact met ons opnemen.

Het telefoonnummer is 040 - 410 05 08. Ook kunt u een emailbericht sturen naar 

info@bigg-bewindvoering.nl. 

 

Wij zijn als volgt telefonisch bereikbaar:

Van maandag tot en met vrijdag : van 10:00 uur tot 12:00 uur

BIGG Bewindvoering BV

postbus 296 | 5600 AG Eindhoven

t +31(0)40 410 05 08

f +31(0)40 202 78 93

e info@bigg-bewindvoering.nl

kvk 63631466

Bericht ontvangen!

© 2017 BIGG Bewindvoering BV

bottom of page